Omgevingsplan

  • Per 1 januari 2024 heeft de gemeente een tijdelijk Omgevingsplan.
  • Alle bestemmingsplannen zijn opgenomen in dit tijdelijke Omgevingsplan. In het tijdelijke Omgevingsplan zitten ook regels die de gemeente van het rijk heeft gekregen (de zogenaamde bruidsschat). 
  • Het tijdelijke Omgevingsplan bestaat dus uit (ruimtelijke) regels, zoals bestemmingsplannen, en regels van de landelijke overheid over activiteiten. 
  • Een vergunningaanvraag wordt getoetst aan de regels in het Omgevingsplan.
  • Via Regels op de Kaart in het Omgevingsloket kunt u de regels voor een locatie opzoeken.

Nieuw Omgevingsplan uiterlijk 2032 klaar

De gemeente zet het tijdelijke Omgevingsplan om in één nieuw Omgevingsplan. Dit nieuwe omgevingsplan moet uiterlijk 2032 klaar zijn.

Wat staat er in het nieuwe Omgevingsplan?

  • In het nieuwe Omgevingsplan staat welke ontwikkelingen en initiatieven waar mogelijk zijn en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen.
  • Bestemmingsplannen
  • Regels van de Rijksoverheid (de bruidsschat)
  • Sommige verordeningen gaan op in het Omgevingsplan. Een groot deel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt opgenomen in het Omgevingsplan.
  • Bij het maken van het omgevingsplan bekijken we of aanpassingen van de plaatselijke regels nodig zijn.