Wat verandert er na 1 januari 2024?

In 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dat betekent een andere manier van denken en werken voor de gemeente Zeewolde, inwoners, ondernemers en organisaties.

Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken en samenvoegen. Het wordt eenvoudiger om bouw- of verbouwprojecten te starten of een vergunning aan te vragen voor plannen en activiteiten in de openbare ruimte.

De Omgevingswet:

  • vervangt 26 wetten en een flink aantal regels;
  • biedt meer ruimte voor initiatieven en maatwerk;
  • heeft eenvoudige regels;
  • zorgt voor snellere besluiten;
  • zorgt voor meer samenhang.

Voordelen van de Omgevingswet:

  • 1 online loket om een vergunning aan te vragen of een melding te doen.
  • 1 gemeente of andere overheid behandelt de vergunningaanvraag.
  • Vergunningen aanvragen gaat sneller.
  • Plannen indienen wordt makkelijker.

De omgevingswet vraagt alle gemeenten en provincies om: