Principeplan indienen voor bouw of verbouwing

  • Voor de bouw of verbouw van een woning of pand heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.
  • Voordat u deze omgevingsvergunning aanvraagt kunt u vooraf een principeplan indienen.
  • De gemeente beoordeelt dan aan de hand van het principeplan of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan.
  • Deze beoordeling kost niets. 
Principeplan online indienen

Hoe werkt het?

  • Uw principeplan toetsen wij aan de regels uit het bestemmingsplan.
  • Ook de welstandscommissie kijkt ernaar. Die commissie beoordeelt of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.
  • In principe behandelen wij uw principeplan binnen 8 weken. Dit is onder andere afhankelijk van de beoordeling door de welstandscommissie.
  • De Welstandscommissie komt gemiddeld eens in de 4 weken bij elkaar.