Voorjaarsnota en programmabegroting

  • U kunt de financiële zaken van de gemeente bekijken in de voorjaarsnota en programmabegroting. Hierin beschrijven we alle inkomsten en uitgaven.
  • De programmabegroting wordt elk jaar opnieuw gemaakt. De gemeenteraad bespreekt de programmabegroting eind oktober/begin november.
  • Bij elk apart onderdeel in deze begroting gaan we in op nieuw beleid. We stellen voor welke belastingmaatregelen nodig zijn.
  • De vastgestelde programmabegroting gaat ook naar de provincie Flevoland.

Voorjaarsnota

  • In de voorjaarsnota staat de ontwikkeling van de lopende begroting tot en met april.
  • In de voorjaarsnota wordt vooruitgekeken naar wat ontwikkelingen gaan betekenen voor het lopende begrotingsjaar en komende begrotingsjaren.
  • De gemeenteraad kan met de nota de financiële kaders aangeven waarbinnen het college de programmabegroting moet opstellen.
  • De nota geeft duidelijkheid over de belangrijkste inhoudelijke kaders waarbinnen het college de programmabegroting moet opstellen.