Welstand en welstandscommissie

 • De mate waarin een bouwplan past in de omgeving wordt welstand genoemd.
 • Bouwplannen worden hierop getoetst door de welstandscommissie. 
 • In het welstandsbeleid van de gemeente Zeewolde staan de criteria. 
 • U kunt hiermee al rekening houden bij het maken van het bouwplan.
 • Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Vooraf uitzoeken of uw bouwplan voldoet

 • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket
 • In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. 
 • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

Kosten

 • Een welstandstoets is een onderdeel van de procedure voor een omgevingsvergunning.
 • Voor de omgevingsvergunning worden kosten (leges) in rekening gebracht. Een deel van de kosten heeft te maken met het welstandsadvies.

Nodig

 • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
 • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
 • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
 • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.