Airco unit plaatsen

 • Voor het plaatsen van een airco-unit buiten hoeft u geen vergunning aan te vragen als u voldoet aan de regels.
 • Een airco-unit met een diepte van 0,5 meter (gemeten ten opzichte van de gevel) mag u op eigen terrein vergunningvrij plaatsen.
 • Voor een airco-unit met een diepte van meer dan 0,5 meter moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Een airco-unit plaatsen aan de voorgevel of aan een zijgevel die zichtbaar is vanaf de straat, mag niet zomaar. De commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) zal bekijken of dit mag.

Wat u moet weten

 • Een airconditioning mag geen geluidsoverlast geven aan naastgelegen woningen.
 • Een unit mag maximaal 40 Decibel geluid maken, gemeten op de perceelgrens tussen uw woning en de woning van uw buren.

Een airco-unit plaatsen aan de voorkant of aan de zijkant van uw woning:

 • Een airco-unit plaatsen aan de voorkant van uw woning of aan de zijkant (die zichtbaar is vanaf de openbare weg) mag niet altijd.
 • Het kan zijn dat u de airco-unit niet op die plek mag plaatsen.
 • Een airco-unit aan de voorzijde of aan de openbaar gelegen zijkant heeft namelijk invloed op de uitstraling van de woning en de omgeving.
 • Dien een principeverzoek in om zeker te weten of u de airco-unit mag plaatsen.
 • Wij leggen uw principeverzoek voor aan de commissie ruimtelijke kwaliteit.
 • De commissie ruimtelijke kwaliteit bekijkt of de airco-unit past bij de uitstraling en kwaliteit van uw woning en omgeving.