Collectieve evenementenverzekering

 • Wat is het?

  • Bij een evenement kan er altijd wat gebeuren: er worden eigendommen gestolen, een bezoeker valt of een stellage in de tent is niet goed bevestigd en deze valt om.
  • Om zoveel mogelijk risico’s goed af te dekken heeft de gemeente een Collectieve Evenementenverzekering voor Gemeenten afgesloten (VNG Verzekeringen in samenwerking met Centraal Beheer Achmea).
  • Er is geen aanmelding nodig. Als een evenement onder de definitie ’evenement’ valt, is het evenement automatisch verzekerd.

  Welke evenementen zijn verzekerd?

  • Alle evenementen die minder dan 2.500 bezoekers per dag hebben.
  • De verzekering geldt automatisch voor evenementen waarvoor de gemeente een vergunning heeft afgegeven.

  Welke evenementen zijn niet verzekerd?

  • Evenementen met meer dan 2.500 bezoekers per dag.
  • Bedrijfsevenementen, gemotoriseerde snelheidswedstrijden, houseparty’s en protestacties/- manifestaties vallen niet onder de collectieve evenementen verzekering.
  • Ook evenementen waarvoor een vergunning is afgewezen of niet is aangevraagd terwijl dit wel vereist is vallen niet onder de verzekering.

  Wat is verzekerd?

  • De risico's die verzekerd zijn staan in de polisvoorwaarden.
  • Per gebeurtenis wordt een maximaal bedrag uitbetaald. De verzekerde bedragen staan ook op de poliswoordwaarden.

  Wat is niet verzekerd?

  • Welke kosten en schade organisaties niet verzekerd zijn, staan in de verzekeringsvoorwaarden.
  • In de algemene voorwaarden staat per situatie wat wel en niet verzekerd is.
  • Ook gelden situaties waarin de schadeclaim niet in behandeling wordt genomen, zoals bijvoorbeeld schade door zware neerslag, zware storm of fraude.
  • Eigendom van de organisatie zelf valt niet onder de dekking van VNG vrijwilligersverzekering. Ook schade aan zaken die een organisatie onder opzicht heeft valt niet onder de dekking van deze polis (denk aan gehuurde zaken).

  Maatwerk Evenementenverzekering

  • Er is een mogelijkheid om extra risico’s of hogere verzekerde bedragen te verzekeren.
  • Hiervoor kunnen organisaties zelf een ‘offerte op maat’ aanvragen bij de verzekeraar en een eventueel een aanvullende verzekering afsluiten.
 • Wat moet ik doen?

  Schade en dan?

  De schadeprocedure is als volgt: de medewerker van het evenement stuurt het ingevulde digitale schadeformulier naar de gemeente. Voordat de schadeclaim door de gemeente (digitaal) wordt ingediend bij de verzekeraar, zal de gemeente controleren of het gaat om een melding met betrekking tot de Collectieve Evenementenverzekering.

  Na de melding van de gemeente neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de medewerker of organisatie van het evenement. De schade wordt eveneens rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld.
   

 • Achtergrond

  Wat wordt er verstaan onder evenementen?

  Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema)dag of week. Meestal is het evenement publiek, maar een evenement kan ook besloten zijn. Bedrijfsevenementen vallen niet onder de dekking van deze polis.

  Welke verzekeringen zitten in het standaardpakket?

  Het pakket is opgebouwd uit de verzekeringen die nodig zijn voor en tijdens een evenement. Niet alleen gaat het om de bezoekers maar bijvoorbeeld ook om het materiaal dat aanwezig is.

  De Collectieve Evenementenverzekering voor Gemeenten bevat de volgende rubrieken:

  • Aansprakelijkheid voor de organisator;
  • Materiaaldekking: eigendommen van derden;
  • Ongevallenverzekering voor de medewerkers;
  • Kasgeld op evenemententerrein, vervoer en thuis;
  • Persoonlijke eigendommen van medewerkers: denk aan beschadiging, vernietiging of vermissing van persoonlijke eigendommen,
   waarvan het gebruik noodzakelijk is voor het evenement.
  • Rechtsbijstand voor de medewerkers.

  Wanneer geldt de verzekering?

  Wanneer u een evenement organiseert komt daar ook de opbouw en afbouw bij kijken. De verzekering geldt dan ook tijdens:

  • de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden van het evenement;
  • de duur van het evenement;
  • de periode van op- en afbouw van het evenement gedurende een periode van 14 dagen voor en 14 dagen na het evenement.
    
 • Documenten/Brochures

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties